Disco Cheetah Korean Grill

Fast Casual Korean Cuisine | Vancouver, since 2014

Thu. Aug. 11 Thu. Aug. 11, 2022 Thursday, August 11, 2022
5 PM — 9 PM 5 PM — 9 PM
Mural Fest
Fri. Aug. 12 Fri. Aug. 12, 2022 Friday, August 12, 2022
5 PM — 9 PM 5 PM — 9 PM
Mural Fest
Sat. Aug. 13 Sat. Aug. 13, 2022 Saturday, August 13, 2022
10 AM — 2 PM 10 AM — 2 PM
UBF Farmers Market
Sun. Aug. 14 Sun. Aug. 14, 2022 Sunday, August 14, 2022
10 AM — 2 PM 10 AM — 2 PM
Kitsilano Farmers Market